چگونه معنی سیاه را بفهمیم؟

آیا تاریکی مرموز شب است که کابوس های وحشتناک را پنهان می کند؟ آیا ترسیم دقیق حروف سیاه روی کاغذ سفید واضح است که معنی را می رساند؟ آیا اهمیت رنگ سیاه در لباس تیره عزاداران در مراسم تدفین یافت می شود؟ رنگ سیاه همه جا وجود دارد و اهمیت آن بر فرهنگ ما تأثیر می گذارد.

معنی سیاه: توضیح داده شده

رنگ مشکی نیز مانند نقطه مقابل آن، یک رنگ مشخص است. این رنگ مرزها و اقتدار است. اگرچه ما با رنگ سیاه تداعی منفی زیادی داریم، اما آن را جذاب می‌دانیم.

اثرات فیزیکی

سیاه تمام نور را جذب می کند، بنابراین رنگی کم انرژی است. اگرچه رنگ مشکی در تضاد استفاده می شود – به ویژه با سفید یا زرد – انرژی ایجاد می کند، سیاه به خودی خود می تواند افسرده کننده باشد و خلق و خو را کاهش دهد. خطوط سیاه روی کاغذ سفید علائم واضح و مشخصی هستند که پتانسیل ارتباطی عظیمی برای انتقال اطلاعات دارند.
معنی رنگ سیاه – پیچیدگی، قدرت، درام، ظرافت، رسمیت و رمز و راز.

نماد و معنای سیاه

سیاه نشان دهنده شر، تاریکی، شب و ناامیدی است. این رنگی است که برای انتقال یقین و اقتدار استفاده می شود، و هنگامی که در تقابل با رنگ سفید استفاده می شود، نمادی از مبارزه ابدی بین روز و شب، خوب و بد، و درست و غلط است.

  • ادامه …
  • ادامه …

ارسال دیدگاه