طراحی ست اداری شرکت شمیم رز پیمان کار شامل کارت ویزیت ، پاکت نامه ، سربرگ ، کارت ویزیت طراحی شده با کد رنگ سازمانی نارنجی و خاکستری پیشنهاد کارفرمای پروژه. که طراحی تمامی هویت دیداری این مجموعه با گروه نمودار برتر بوده.

منتشر شده در : 24/04/2022توسط دسته بندی:

پروژه های اخیر

همه پروژه ها