سبک پوستر : تصویر سازی
کارفرما: شرکت خدماتی درشکه

توضیحات:
طراحی پوستر های تصویر سازی سبکی متمایز تر از ما بقی سبک هاست در کل سبک و سیاق پوستر به سلیغه افراد بستگی دارد ، بنا به سفارش کارفرما پوستر شرکت درشکه به سبک تصویر سازی (illustration) طراحی شد.

منتشر شده در : 05/12/2021توسط دسته بندی:

پروژه های اخیر

همه پروژه ها