سبک پوستر : فوتو مونتاژ
کارفرما: فدراسیون تکواندو

توضیحات:
با گردهمایی تیم پزشکی فدراسیون تکواندو اصفهان پوستری با موضوع کرونا و تکواندو که از اِلِمان های ویروس کرونا و مقابله ورزکاران با این امر طراحی شد.

منتشر شده در : 05/12/2021توسط دسته بندی:

پروژه های اخیر

همه پروژه ها